Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

V Dolnośląski Festiwal Filmowy 2-4.10.2020

Do-mówka


Autor: ANETA BRATKOWSKA , Wyróżnienie | Reżyser: Kamil Bukłaha | Rok: 2020 | Czas: 18

Podczas imprezy grupa znajomych popada w konflikt napędzany przez tajemniczego mężczyznę.